16 мар 2017

NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ

​  ​  ​  ​
4:50
4 КОММЕНТАРИЯ
Натали тарасова🎭
Натали тарасова🎭
До слёз!
Владимир Нубар Погосян
Владимир Нубар Погосян
shat huzich er
Լուսինե Մկրտչյան(Կարապետյան)
Լուսինե Մկրտչյան(Կարապետյան)
Hrashq katarum.Shat huzich er
Ханд Багдасарян
Шат бнакан ер кецце
Раскадровка
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ
NERSIK ISPIRYAN ft. ARABO ISPIRYAN-Pit Pashtpanem__Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ- Պիտ պաշտպանեմ