17 мар 2017

Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2

6:25
7 КОММЕНТАРИЕВ
Nina Andreasyan
Nina Andreasyan
Փառք ու պատիվ Ձեզ Ընկեր Հրաչ Դուք կռվեցիք հաղթեցիք իսկ այսօր վայելում են անորենները ինչքան նայում եմ այս ֆիլմերը տեսնում եմ Դաշնակցականներ են խոնհարվում եմ Ձեր գերեզմաններին սիրելի ընկերներ ես թքած ունեմ են սուտի անառժան իրենց ֆիդայի կարգող իբր վայ ֆիդայիների վրա հլա մի հատ ել փնօվում են Դաշնակցականներին
Эдуард Даллакян
Эдуард Даллакян
малацй мужйкй
D Sh
D Sh
hrand jan du misht mer het es
KAVKAZ KAVKAZ
KAVKAZ KAVKAZ
ОРИНАК ПИТИ ВЕРЦНЕНК ЭТ ТХЕРКИЦ
Ананиа Егоян
Ананиа Егоян
эроснерн мек анкам эн цнвум инчпес мер агневои Грачн аверж парк мер ехпорн
Марелла Вартазарова (Есаян)
Марелла Вартазарова (Есаян)
Эроснери мер сертумнен!
с р
кто азеров и туркав уважает я ево маму ибал
Раскадровка
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2
Խոնարհ Հերոսներ - Հրաչ Գասպարյան - Մաս 2