17 мар 2017

25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.

S K
0:46
9 КОММЕНТАРИЕВ
Mирзозариф Мусоев М
Mирзозариф Мусоев М
Агар як одами хосоро ба хок супоридан равандаш чан бошад
Назар Сохибович Гоибов
Назар Сохибович Гоибов
Эй чон рафту зи тан ки сар таги хока гирифтЭй ранг зард шуду руй чун гули хора гирифтИн дил ки ба гам нолид чу кард зикри. ХудоЭй чун тан ки бирафт ба хок хуми оба гирифтДуне ки ба мо ки умри савдост ба чахонОдам биравад аз у чи монад ба чахонОн умри ба худ дори ки он хаст чу равонТо хайре ба дун бикун ки бошад то нишонЭй ин чон ки ба тан азиз ки бар дармон астЭй ончи ки Худо додаст ба мо эхсон астЭй рузе ки ба чон хастем чу ин ормон астЭй фардо ки равем ин чони мо хайрон астЭй мо шукр ба он кунем ки даврон доремЭй дар олами дуруза ки дустон доремЭй то чон дорем хоки. Ватанро донемЭй он хоки. Ватан насиби худ мо хонем Устози мехрабунамро аз азоби кабр Осонгардон чошуна чаннат бигардон Е АЛЛОХ Е АЛЛОХ Е Т АЛЛОХ ​Вы и 1​
Назар Сохибович Гоибов
Назар Сохибович Гоибов
Ту нури сабзи имони Мухаммад.Ту як маънии пинхони Мухаммад.Чахоне шуд ба номат офарида.Чахон чисм аст ту чони Мухаммад.
Назар Сохибович Гоибов
Назар Сохибович Гоибов
Ба хар мачлис,ки бо ёрон нишинемЧамоли хамдигар шодон бубинем,Зи боги маЪрифат гулхо бичинем,Агар чуяндаи рохи якинем.Бигуем бар Расулуллох саловот,Бигуем бар Хабибуллох салавот.
Назар Сохибович Гоибов
Назар Сохибович Гоибов
Нигахдорандаи гурат Ахад шуд Намозат рушноии лахад шуд Намозатро гаронишуд ба мизонНамозат дурии гамхои сузонНамозат сояй рузи киёмат Намозат дур дорад аз надоматНамозат парда аст аз нори сузонНигах дорад намозат бар ту имон Намозатро сари имон хамедон Касеро сар набощад нест имон Сутуни дин намозаст эй бародар Намозат нест дини ту абтар Чаро гофил аз он рузи шумори Намози хешро дар вакт гузори Хаётат доду сихат доду кудрат Хамин таъфик бошад бахри тоат Макун дигар бахона эй чавонмард Намозатро хамебояд адо кардРасули хак хабиби рости рахмонЧунин Фармуд у рузе ба ёрон
Назар Сохибович Гоибов
Назар Сохибович Гоибов
Хамон рузе,ки он Халлоки олам,Ирода кард,халки чисми одам.Ки аз як кабзаи хоки касифа,Кунам халк аз ядикудрат халифа.Бикард ин машваратро бо малоик,Нарафт зехни малак дар рохи борик.Малоик чумла гуфтанд,ё ИЛЛОХИ,Чаро сози гурухи пургунохе?Шароратпешаву хунрезихоро,Фасодандеша,ясфикуддиморо.Туро гуем мо зики ба поки,Чи сози хилкати ин чинси хоки?Фиристод Чабраилро Эзиди пок,Ба суи арз,гири кабзаи хок,Бишуд хоки заъиф аз гам ба нолаСиришк аз дида резонди чу жола.Касам додаш ба номи поки СубхонМакун ин кабзаи хокам парешон.Зи рахмаш ногирифта,рафт холи,Ба Микоил расид,ин амри Оли.Биёмад У ба суи чониби хок,Бикард ин хок пеши У кабо чок.Касам дода ба ин хам,кард зори,Чу ин хам рафт холи,суйи Бори.Ба Исрофил шуд фармони он Нур,Ба суйи хок рав,эй сохиби сур.Аз он фармон ба хок омад Срофил,Ки гирад кабзаи хоке,канад гил.Бишуд ин хок дар нола ба афгон,Касам додаш,ба Зоти Поки Субхон.Макун аз ман чудо харгиз кафи хок,Чу ин хам ногирифта,рафт чолок.Шуд он гах суйи Азроил фармон,Ба ёрии хок бари тахлики инсон.Зи чон омад шитобон карда парвоз,Ба у хам хок зори кард огоз.Ба чандин гиряхову нолаи зор,Касам додаш ба Зоти Поки Чаббор.Тараххум ба холам,чун дигархо,Зи тири нолааш хун шуд чигархо.Накард У нолахойи хокро гуш,Бигуфт,эй хоки мазлуми сияхпуш.Ки ман фармонбарам,коим ба фармон,Таггайур кай тавонам хукми Субхон?Гирифт охир ба зур кабзаи хок,Бибурд андар чаноби Эзиди Пок.Бигуфт Эзид,чаройи пайки бо хуш?Накарди нолаи зори замин гуш?Бигуфт,эй Хазрати Поки Муъаззам,Зи зораш доштам,амрат мукаддам.Ба хидмат коимам,тобеъ ба фармон,Ки ман фармонпазирам бо дилу чон.Накардам гуш кавлаш чун дигархо,Агарчи пеши поям монд сархо.Бигуфт Эзид,ки кабзи рухи одам,Накарди рахм,дар дасти ту додам.Бигуфт Кобиз,ки эй Султони Бодод,Маро душман бигирад одамизод?Бигуфт Эзид,дами саклу сабабхо,Зи тири обу оташ,ранчу табхо.Аз У донанд,на аз ту халокат,Бигуянд,мурд бо навъе фалокат.Чу Азроил шуда кобиз ба арвох,Ба фатхи куфли чонхо баст мифтох.Бувад дар касди чони чумла зи рух,Кунад то рузи махшар боб мафтух.(Мавлави Чунини)
АКОБИРХОН Почоев
АКОБИРХОН Почоев
دانشمندان طریقت سزاواری این گونه احترام هستند چه در زندگی
АКОБИРХОН Почоев
АКОБИРХОН Почоев
چه بعد از آن
Назар Сохибович Гоибов
Назар Сохибович Гоибов
Чун ҳосили одамӣ дар ин дайри дудар,Ҷуз дарди дилу додани ҷон нест дигар.Хуррам дили он ки як нафас беш набуд,В-осуда касе, ки худ назод аз модар.
Раскадровка
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.
25 сентября 2016 Хамгоми гусели Хочидомулло Мирзоюсуфи Фозил ба хонаи охираташон дар кабристони дехаи Оббурдон.