17 мар 2017

Verchin zang

♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
3:00
7 КОММЕНТАРИЕВ
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
apres jigyar, de tuvels li lav erg asum
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
de tesalum erg @selis tra hetium asum
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
pa tu joxovrdakanchs asum
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
taqi ases
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
♛ТаК нАуЧиЛа ЖиЗнЬ♛
lyavs @nan
Ալիսա ∞†
Ալիսա ∞†
de var ti anes lav kni
Ալիսա ∞†
Ալիսա ∞†
lurj?
Раскадровка
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang
Verchin zang