19 мар 2017

Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ

5:56
2 КОММЕНТАРИЯ
Агас 💇Гаяне
Агас 💇Гаяне
Асар.
Агас 💇Гаяне
Агас 💇Гаяне
Барев аркели ТАЛИНЦИНЕР МИ ЛСЕК ХОСКЕХИН САРЕР ЕН ХОСК ТАЛИС МИНЧЕВ КРЕСЛОИН НСТЕЛ АЕЛ КАТАРАЦ ТЕСЕК АРАМ САРКСЯНИ АПРИ МЕНК РУСАСТАНИ НРАЦУМ ЕНК ИМАЦЕК МЕР ДЕН ТАЛИС ЕНК АРАМИН АРЖАНИ МАРТА АРАМ САРКСЯН МЕК КУ КЗМИЦ ЕНК АСВАЦ КАТА КАЦНЕС
Раскадровка
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ
Վերընտրվելու դեպքում կշարունակի կիսատ թողած աշխատանքերս. Թալինի քաղաքապետ