19 мар 2017

Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.

Палоян С
3:01
5 КОММЕНТАРИЕВ
11111 M
11111 M
у ето неханумен те Баласаняны ирен востикани дера тарел? ба инч ани? тохни лрагрохнерин вор спанвен? Инчек узум ес мардуц? Баласаняны мер hаерис hпартутюнна манаванд арцахцинерис
Арам Авакян
Арам Авакян
Витон мин покр лава згацел ирен вор еросен асум байц стех полни хайтарака
11111 M
11111 M
вочми хайтаракел чка Инкы арден hеросел ка
Палоян С
Палоян С
Բ Ա Ց Ա Ռ Ի Կ...>>> ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ուղերձը ժողովրդին
MovsisyaN ----
MovsisyaN ----
vojmi tiz ox tjnamun vitali ter kagni xockerit [email protected] mi tar fur koxe eroc martu vael ban jec ene
Раскадровка
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.
Վիտալի Բալասանյանի բախումը լրագրողների հետ ՊՊԾ գնդի տարածքից դուրս.